CHẶN LẤY SĐT VÀ CLICK TẶC TRÊN WEB CỦA BẠN

NGĂN CHẶN ĐỐI THỦ LẤY SĐT TRÊN WEBSITE VÀ CLICK TẶC VÀO QUẢNG CÁO CỦA BẠN

ĐĂNG KÝ NGAY NHẬN MÃ CODE

khi website của bạn chèn mã code này, đối thủ sẽ không lấy được SĐT và ngăn click tặc vào quảng cáo web của bạn:

Ngăn Lấy Số
Website của Bạn *
Số Điện Thoại *

function

 

Hotline